Uw Luxemburgse holding nu!

.

QR

Vraag een gratis consultatie aan

Het opzetten van uw Soparfi: De Luxemburgse holding en financieringsmaatschappij

Indien u in de Europese Unie een holding wenst op te richten, is Luxemburg ontegensprekelijk het perfecte rechtsgebied voor deze zakelijke onderneming.

Bescherm uw activa

Behoud uw rijkdom

Help uw bedrijf groeien in Europa en internationaal

Een Luxemburgse holdingmaatschappij oprichten om uw investeringen te structureren

pictogram De voordelen van de oprichting van een Luxemburgse holding en financieringsmaatschappij in Luxemburg

 • Uitstekend imago dankzij de uitstekende economische toestand van het land
 • Moderne en zeer transparante wetgeving
 • Uitstekende fiscale zekerheid
 • Laag vennootschapsbelastingtarief
 • Geen roerende voorheffing op interesten en royalty’s

pictogram Volledig geïntegreerde diensten om uw SOPARFI in 15 dagen op te richten !

pictogramWij vereenvoudigen het proces om aan uw behoeften te voldoen

Als onafhankelijk adviesbureau met een ruime expertise in de oprichting van Luxemburgse holdings, biedt Damalion ondersteuning bij de volgende activiteiten: Bestuursmandaat

 • Uitgebreid fiscaal advies tijdens het plannings- en registratieproces
 • Efficiënte oprichting van uw Luxemburgse holding en snelle publicatie in het handels- en vennootschapsregister
 • Indien nodig, zal er een manager worden aangesteld
 • Contacten onderhouden om de betaling van overheidskosten te verzekeren
 • Vergemakkelijken van de aanvraag van een EU-BTW-nummer
 • Vertegenwoordiger voor de maatschappelijke zetel en het virtueel kantoor in Luxemburg
 • Doorlopende fiscale steun, zoals berekend op basis van de uitgaven
 • Stel op maat gemaakte statuten op voor uw bedrijf
 • Voltooiing van de oprichtingsdocumenten
 • Vergemakkelijken van het openen van een bankrekening
 • Verzamelen van de nodige compliance- en due diligence-documenten
 • Hulp bij het verkrijgen van een bedrijfsvergunning voor holdings die als commerciële onderneming zullen opereren
 • Geaccrediteerde domiciliëringsdiensten geleverd door toonaangevende geaccrediteerde partners
 • Assistentie bij boekhouding, belastingaangiften en compliance taken
 • Boekhoudkundige diensten door een beëdigd accountant, indien nodig
 • 24 uur per dag ondersteuning van maandag tot zondag, ongeacht uw locatie

pictogram Waarom Luxemburg?

luxemburg soparfi europeHet aantal geregistreerde oprichtingen van Luxemburgse vennootschappen is in een snel tempo toegenomen. Het Groothertogdom Luxemburg is proactief geweest in het ontwikkelen van initiatieven die het tot een aantrekkelijk rechtsgebied maken voor buitenlandse investeerders, zowel particuliere als institutionele.

Luxemburg heeft een AAA-rating van gerenommeerde financiële organisaties, waaronder S&P en Moody & Fitch. Volgens het Economisch Wereldforum staat het land steevast op de 3e plaats in de wereld vanwege zijn politieke veiligheid en stabiliteit. Luxemburg staat ook bekend om zijn uiterst concurrerende vennootschapsbelastingtarieven en zijn brede scala aan fiscale stimuleringsmaatregelen voor binnenlandse en internationale bedrijven. Ten slotte kent het Groothertogdom een hoogste BTW-tarief van 17%, dat wordt beschouwd als het laagste van alle lidstaten van de Europese Unie.

Volgens de Global Talent Competitive Index en de IMD World Talent Ranking beschikt de stad over talenten en een beroepsbevolking die uniek zijn in de wereld en die expats de beste levenskwaliteit bieden. Luxemburg staat wereldwijd bekend om zijn innovatieve economie, dankzij zijn aantrekkelijke onderzoekssystemen. Dankzij zijn vooruitstrevende waarden is Luxemburg nu de thuisbasis van bijna 40% van alle Tier IV-datacenters in Europa.

De kwaliteit van het leven in Luxemburg is op zijn zachtst gezegd fantastisch. Het heeft alle vormen van openbaar vervoer sinds 1 maart 2020 gratis gemaakt, beschikt over uitstekende verbindingen, betrouwbare elektriciteit en eersteklas infrastructuur in het hele land.

 

icon

Repatriëring van winst

Zij kunnen fiscaal efficiënt worden gestructureerd.

icon

Financiering binnen de groep

De Soparfi wordt vaak gebruikt voor het opnemen en doorlenen van leningen.

icon

15 dagen!

Volledig geïntegreerde diensten om uw SOPARFI binnen 15 dagen op te richten!

De voordelen van de oprichting van de Luxemburgse holding en financieringsmaatschappij

Luxemburg Soparfi wordt gecategoriseerd als een holding en een financiële vennootschap die een groot aantal belastingvoordelen biedt, waardoor het een van de meest populaire beleggingsinstrumenten op wereldschaal is. Het strategisch voordelige Luxemburgse rechtskader biedt een aantrekkelijk kader voor ondernemersinitiatieven van elke omvang.

pictogram Enkele van de belangrijkste kenmerken van een Soparfi

 • Dividenden en meerwaarden

Geen belasting op dividendinkomsten uit gekwalificeerde deelnemingen

Geen bronbelastingen op gekwalificeerde dividenduitkeringen

Geen belasting op vermogenswinstbelasting bij verkoop van gekwalificeerde deelnemingen.

Zij zijn vrijgesteld van Luxemburgse vennootschapsbelasting, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

 • Repatriëring van winst

Zij kunnen fiscaal efficiënt worden gestructureerd.

 • Financiering binnen de groep

De Soparfi wordt vaak gebruikt voor het opnemen en doorlenen van leningen.

 • Optimalisering van de investeringen in Europa

Een Soparfi is zeer flexibel en veelzijdig, aangezien het door elk type belegger kan worden gebruikt om alle soorten activa aan te houden, met inbegrip van onroerend goed, intellectuele eigendom, deelnemingen en nog veel meer.

 • Licht proces van oprichting

Een Luxemburgse holding en financieringsmaatschappij behoeft geen voorafgaande of formele goedkeuring van een Luxemburgse toezichthoudende autoriteit.

 • Naleving van de meest recente voorschriften

Een Soparfi is onderworpen aan de wetten tegen het witwassen van geld.

 • Repatriëring van winst

Zij kunnen fiscaal efficiënt worden gestructureerd.

 • Financiering binnen de groep

De Soparfi wordt vaak gebruikt voor het opnemen en doorlenen van leningen.

 • Optimalisering van de investeringen in Europa

Een Soparfi is zeer flexibel en veelzijdig, aangezien het door elk type belegger kan worden gebruikt om alle soorten activa aan te houden, met inbegrip van onroerend goed, intellectuele eigendom, deelnemingen en nog veel meer.

 • Licht proces van oprichting

Een Luxemburgse holding en financieringsmaatschappij behoeft geen voorafgaande of formele goedkeuring van een Luxemburgse toezichthoudende autoriteit.

 • Naleving van de meest recente voorschriften

Een Soparfi is onderworpen aan de wetten tegen het witwassen van geld.

 • Eenvoudige transformatie in nieuwe soorten bedrijven

De Luxemburgse holding en financieringsmaatschappij kunnen worden omgezet in diverse beleggingsinstrumenten, waaronder een effectiseringsmaatschappij (SV), een beleggingsfonds met risicodragend kapitaal (SICAR), een gespecialiseerd beleggingsfonds (SIF) en een collectieve beleggingsmaatschappij (ICB) uit de Europese Unie (EU) of uit een niet-EU-paspoort

Verschillende soorten in aanmerking komende rechtsvormen te kiezen voor uw Soparfi

Een Luxemburgse Soparfi kan in een van de volgende rechtsvormen worden gestructureerd:

 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Onderneming met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Coöperatieve vennootschap (SC)

Aantrekkelijke belastingregeling voor intellectuele eigendom

Indien een Soparfi eigenaar is van een in aanmerking komend intellectueel eigendomsgoed, kan hij volledig profiteren van de belastingvrijstelling van 80% op vermogenswinst en royalty’s krachtens de Luxemburgse belastingregeling voor intellectuele eigendom (IE).

Andere Soparfi-gerelateerde diensten

pictogram Gedetailleerd fiscaal advies tijdens de opstartfase

In de oprichtingsfase kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld internationale belastingwetgeving en winstoptimalisatie om de beste rechtsvorm voor uw Soparfi bedrijf te structureren. Na een grondige bespreking van het oprichtingsproces zullen wij u ook diepgaand informeren over de ideale rechtsvorm die het best bij uw investeringsinitiatieven past. U kunt altijd online informatie vinden, maar het advies en de aanbevelingen van een ervaren consultant zijn essentieel om een volledig inzicht te krijgen in het opstarten van een bedrijf in Luxemburg.

pictogram Een solide basis leggen voor uw Luxemburgse Soparfi

De oprichting van een vennootschap impliceert de opstelling van oprichtingsdocumenten, die door ons adviesteam zullen worden voorbereid en ontworpen. Als u in het buitenland bent gevestigd, sturen wij alle benodigde documenten via een vertrouwde koeriersdienst. Alle aandeelhouders en directeuren ondertekenen de oprichtingsdocumenten opdat de oprichting van de vennootschap naar Luxemburgs recht geldig zou zijn. Nadat wij alle oprichtingsdocumenten hebben ontvangen, overhandigen wij deze aan het registratiekantoor in Luxemburg. Een Soparfi zal binnen een paar dagen worden geregistreerd.

pictogram Betaling van alle overheidsheffingen

Onze adviesdiensten voor de oprichting van vennootschappen omvatten alle kosten die de Luxemburgse autoriteiten in rekening brengen tijdens het oprichtings- en registratieproces.

pictogram Vestiging van een statutaire zetel en substance-diensten in Luxemburg

Indien u een Soparfi opricht, wordt u geacht uw zetel in Luxemburg te hebben. U bent verplicht een Luxemburgs adres te registreren waar vergaderingen kunnen worden gehouden en waar de dagelijkse activiteiten plaatsvinden.

Wij faciliteren het directeurschap en kantoorruimte voor u, zodat u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf in uw eigen land.

pictogram Mail doorsturen via e-mail

Ons deskundig team zal alle pertinente post via e-mail doorsturen. Indien u geacht wordt overleg te plegen met de betrokken autoriteiten, treden wij op als uw contactpersoon en houden wij rekening met uw beslissingen. Belangrijke originele documenten, met inbegrip van contracten en certificaten, zullen regelmatig per koerier worden toegezonden. Pakketten worden erkend en doorgestuurd volgens voorafgaande afspraken tussen ons kantoor en onze cliënten.

pictogram Beheer en indiening van documenten en verslagen van het handelsregister

De documenten van een Soparfi-vennootschap, waaronder de partnerschapsovereenkomst, de statuten en de lijst van aandeelhouders worden elektronisch door ons team beheerd, bijgewerkt en ingediend bij het handels- en vennootschapsregister. Wij zullen ons persoonlijk bezighouden met benoemingen, het ontslag van directeuren en andere kwesties die zich vaak voordoen in nieuwe ondernemingen.

pictogram Beheer van de tijdlijn

De meeste officiële kanalen houden zich strikt aan de termijnen. Dit geldt voor de indiening van jaarverslagen, balansen en BTW-aangiften. Wij zullen u van tevoren een herinnering sturen met betrekking tot de deadlines, zodat wij u kunnen verzekeren van een tijdige indiening van de benodigde documenten.

pictogram Opening van een bankrekening voor uw bedrijf

De opening van een rekening op naam van uw vennootschap is een van de meest cruciale en complexe aspecten van het beheer van een Soparfi in Luxemburg. Onze Damalion-experts zullen u grondig begeleiden, van het kiezen van een bank tot het invullen van alle vereisten die moeten worden ingediend om efficiënt en snel een bankrekening in te richten en te openen.

Luxemburgs belastingstelsel van toepassing op Soparfi

pictogram Vennootschapsvorming

Voor de oprichting van Soparfi, alsmede voor elke wijziging van de statuten van een vennootschap, zal een registratiebelasting van 75 EUR worden geheven.

pictogram Inkomstenbelastingen

Een Soparfi zal worden belast met Luxemburgse inkomstenbelasting, gemeentelijke bedrijfsbelasting en bijdragen aan het werkloosheidsfonds. De totale belasting bedraagt 24,94%.

pictogram Netto vermogensbelasting

Een Soparfi zal worden belast met een belasting op het nettovermogen tegen een tarief van 0,05% op basis van het nettovermogen van de onderneming op 1 januari van elk jaar.

 • Een nettowaarde van meer dan 500 miljoen euro zal worden onderworpen aan een vermogensbelasting van 0,05%. Bovendien zullen alle deelnemingen die zijn vrijgesteld van de deelnemingsregeling, zijn vrijgesteld van de vermogensbelasting.
 • Verplichtingen ter financiering van beleggingen zijn vrijgesteld van vermogensbelasting, maar niet aftrekbaar.
 • De vermogensbelasting van EUR 4.815 per jaar is van toepassing op Soparfis onder de volgende voorwaarden
  • De activa van de vennootschap bestaan voor ten minste 90% uit financiële activa, waaronder aandelen, intercompany-vorderingen, effecten en contanten.
  • Het totale vermogen van de vennootschap bedraagt ten minste 350.000 euro. In andere gevallen zal de minimale vermogensbelasting afhangen van de totale balans en kan deze variëren tussen 535 euro en 32.100 euro.

pictogram Internationale belastingverdragen

Een Luxemburgse Soparfi heeft recht op het volgende:

 • Gebruik van het uitgebreide Luxemburgse netwerk van belastingverdragen, dat in totaal 83 belastingverdragen omvat.
 • Profiteer van de EU-moeder-dochterrichtlijn, de EU-richtlijn inzake interest en royalty’s, de EU-fusierichtlijn en de deelnemingsvrijstelling.

pictogram Regeling vrijstelling van deelneming

Dividenden, meerwaarden en liquidatieopbrengsten die een Soparfi uit haar deelnemingen ontvangt, kunnen in aanmerking komen voor deelnemingsaftrek, waardoor zij voor 100% is vrijgesteld van Luxemburgse inkomstenbelastingen.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet een Soparfi aan de volgende vereisten voldoen:

 • Ten minste 10% van de aandelen, of anders een belang met een aankoopprijs van ten minste 1,2 miljoen euro, voor vrijstelling van dividend en tot 6 miljoen euro voor vrijstelling van vermogenswinst.
 • Gekwalificeerde dochteronderneming, waarmee wordt bedoeld een Luxemburgse belastingplichtige vennootschap, een vennootschap uit hoofde van de moeder-dochterrichtlijn van de EU, of een vennootschap die onderworpen is aan een soortgelijke belastingdruk als die welke in Luxemburg wordt toegepast.
 • Moet de intentie hebben om gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden in het bezit te zijn van een vergunning of een verbintenis aan te gaan.
 • Met het oog op de deelnemingsvrijstelling wordt een buitenlands tarief als vergelijkbaar met Luxemburg beschouwd indien het buitenlandse belastingtarief ten minste 8,5% bedraagt.

pictogram Tarief van de bronbelasting

Dividenden die door een Soparfi worden uitgekeerd, zijn onderworpen aan een bronheffing van 15%. De bronbelasting kan verder worden verminderd krachtens de bepalingen van een toepasselijk belastingverdrag of worden vrijgesteld krachtens een binnenlandse vrijstelling van bronbelasting, In andere gevallen kan bronbelasting worden vermeden door een Soparfi naar behoren te structureren. De uitkerings- of pre-liquidatieopbrengsten zullen door de Luxemburgse belastingautoriteit niet aan een Luxemburgse bronbelasting worden onderworpen.

 

Belastingverplichtingen in Luxemburg bij vervreemding

Een niet-ingezeten Soparfi-aandeelhouder zal niet worden belast met vermogenswinstbelasting op de vervreemding van aandelen tenzij:

 • Niet-ingezeten aandeelhouder heeft een aanmerkelijk belang, in geval van 10% aandelenkapitaal).
 • De verkoop moet plaatsvinden binnen zes maanden na de verwerving van de participaties.
 • Wie Soparfi-aandelen ten minste zes maanden in zijn bezit heeft, zal niet langer belasting op de verkoop ervan in Luxemburg behoeven te betalen.
 • In gevallen waarin vermogenswinst van toepassing is, zullen belastingverdragen die Luxemburg met andere landen heeft gesloten, voorkomen dat het land vermogenswinstbelasting heft.

Wij helpen particuliere en zakelijke cliënten, familie-ondernemers met vermogensbescherming, vermogensbehoud en bedrijfsgroei.

icon

Over Damalion

Damalion is een onafhankelijk adviesbureau met kantoren in de VS, Europa en Azië.

Wij staan dagelijks ten dienste van familiale ondernemers en ondernemingen voor vermogensbescherming, vermogensbehoud en bedrijfsgroei. Wij koesteren onze lokale en internationale expertise, kennis en ons uitgebreide netwerk van ervaren en geaccrediteerde professionals om een naadloze bedrijfsoprichtingservaring te creëren die aan uw behoeften voldoet.

Toekomst

Vennootschapsvorming

Soparfi-Bedrijfsvorming

Oplossingen voor belastingplanning

Luxemburg-Tax Planning Oplossingen

Bescherming van activa

Luxemburg-holding-vermogensbescherming

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Opening bankrekening

Opening bankrekening

Bestuurder & Aandeelhouder

Bestuurder & Aandeelhouder

icon

Laten we het eens hebben over uw behoeften:

logo

Adres

Mathias Hardtstraat 8-10
L – 1717 Luxemburg
Luxemburg
T: +352 28 80 66 94

E-mail

contact@damalion.com